Regulamin serwisu

1. Definicje

1.1. Serwis - serwis internetowy Obrazkowo znajdujący się pod adresem obrazkowo.com, a który umożliwia zamieszczanie przez użytkownika treści pod adresem obrazkowo.com, pod którym znajduje się Usługa.

1.2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

1.3. Treść - wszelkie materiały zamieszczane przez użytkownika w formie tekstowej oraz graficznej.

1.4. Konto Użytkownika - bezpłatne konto, które każdy Użytkownik może założyć w Serwisie.

1.5. Usługodawca - właściciel Serwisu.

1.6. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach niniejszego regulaminu, a polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi infrasktuktury do przechowywania Treści

2. Postanowienia ogólne

2.1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptaję niniejszego regulaminu w całości.

2.2. Nazwa Serwisu, wygląd graficzny oraz oprogramowanie i dane należą do właściciela Serwisu i podlegają ochronie prawnej.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograczenia niektórych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom.

3. Rejestracja użytkownika

3.1. Rejestracja nowego konta użytkownika jest bezpłatna.

3.2. Użytkownik, rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.3 Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po zalogowaniu się na uprzednio zarejestrowane Konto Użytkownika.

4. Zasady korzystania z Serwisu

4.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczgólności zabronione jest dostarczane przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

4.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w Serwisie.

4.3. Treści zamieszczane przez użytkownika w szczególności nie mogą zawierać:

  • zawartości mającej charakter reklamowy
  • zawartości wulgarnej i obraźliwej, w tym dotyczących innych użytkowników Serwisu
  • zawartości naruszającej zasady dobrego wychowania i tzw. Netykiety
  • zawartości propagującej przemoc, nawołujących do szerzenia nienawiści, ksenofobii i rasizmu
  • zawartości naruszającej dobra osobiste (w tym do wizerunku) oraz prawa autorskie osób trzecich

4.4 Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania
  • korzystania z Serwisu w sposób niedokuczliwy dla innych Użytkowników Serwisu

4.5 Użytkownik poprzez umieszczenie danych, rejestracji oraz umieszczanie Treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Usługodawcę na potrzeby prowadzenia Serwisu, a także na potrzeby innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku na czas nieokreślony.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku roszczeń osób trzecich lub innych Użytkowników co do łamania postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika, pewną odpowiedzialność ponosi Użytkownik

5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, jak i nie dokonuje ich bieżącej zgodności z regulaminem Serwisu.

5.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo do:

  • edycji lub usunięcia Treści, którego dotyczyło naruszenie
  • ograniczenia funkcjonalności Serwisu Użytkownikowi, którego dotyczyło naruszenie

5.4. W przypadku kiedy Usługodawca zostanie zobowiązany do zapłacenia jakokiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny z tytułu zamieszczenia przez Użytkownika Treści, o których mowa w pkt. 4.3. niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Usługodawcę.

5.5. Usługodawcy przysługuje prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej decyzji, w czasie maksymalnie 14 dni.

5.6. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Usługodawca po zmianie poinformuje o tym Użytkowników posiadających Konto Użytkownika w serwiesie drogą elektroniczną.

5.7. Po zmianiach regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Serwisu.